Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали

Новини

Ротарианците в Кърджали-мост между балканските държави

Ротарианците в Кърджали-мост между балканските държави
   Ротари клуб в Кърджали впечатлява с толерантността и добронамереността между членове с различна етническа и религиозна принадлежност. Това позволява широки международни контакти. При мандата на паст президента/бившия президент б.а./ Садула Хаджиев, който председателстваше комитет за българо-турско приятелство бяха установени контакти с четири ротариански клуба в Република Турция. Те се побратимиха с клуба в Кърджали.

Новогодишна бал в „Главатарски хан”, ротарианците с нови президенти

Новогодишна бал в „Главатарски хан”,  ротарианците с нови президенти
Ротарианците от клубовете в  Кържали,Момчилград и Златоград посрещнаха снощи в комплекса „Главатарски хан” с бал ротарианската нова година и приветстваха новите си  президенти. Според Конституцията на ротарианското движение Нова година настъпва на 1 юли  и символиката я свързва с кръговрата в природата. В навечерието на този ден ротарианците извършват ротация в мандатите на своите президенти. Всеки един от тях може,да бъде президент с мандат от една година
Предишна страница 1 2 3 4 5 Следваща страница
82 новини