Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали Ротари клуб Кърджали
Нова международна инициатива на Ротари, клубове от три страни, ще честват заедно празници на градовете си
Нова международна инициатива на Ротари, клубове от три страни, ще честват заедно празници на градовете си

Нова международна инициатива на Ротари бе договорена в гръцкия град Александруполис.Клубове от Гърция,България и Турция ще честват заедно празниците на градовете си.Те се ангажират по време на градски тържества да осигуряват състави и изпълнители, които да се включват в местните програми. Ротарианците от трите страни също ще се включват в честванията. Инициативата придоби известност като „Проекта Йоана” по името на президента на Ротари клуб –Александруполис д-р Йоана Куюмджи.Тя е завършила медицина в Пловдив и е човек с много идеи за балканското сътрудничество.

По нейна покана в Александруполис на работна среща се отзоваха ротарианци от Комотини,Димотика, Орестиада от Гърция; от Истанбул, Одрин и Люлебургас от Турция; и от Кърджали, Хасково, Смолян, Момчилград,Златоград от България.

Желанието на ротарианците бе да се обхване един голям регион  Тракия,  в който да паднат преградите пред културното сътрудничество и приятелството.

  Бе решено клубовете да се събират поне на три месеца веднъж, като се редуват държави и градове.

  Веднага бяха договорени и първите прояви. От Ротари клуб „Мимар Синан”-Одрин поканиха приятелите си от трите балкански държави да се включат в музикалния фестивал в края на март, като осигурят присъствие на деца-музиканти в различни категории.

  От името на Ротари клуб-Кърджали президентът Валентин Гогев и пастпрезидентът Себахатин Гьакче отправиха покана към гръцките си приятели да се включат в инициативата „Заедно на един мост”, която се осъществява с ротарианци от Одрин.В Кърджали тази инициатива е вече традиционна и ще с проведе в средата на м.май.

Асистент дистрикт гувебрньорът на Зона 9 Недялка Росенова покани участниците в срещата да посетят Смолян през ноември. Тогава Ротари клуб-Смолян,ще чества двадесет и пет години от чартирането си.

  В работното съвещание взе участие и дистрикт губерньорът на дистрикт 2484/Северна Гърция/-Теодорос Аспасидис. Той поздрави Йоана Куюмджи и клубовете за инициативата и предложи да се отправят покани до всички дистрикти в трите страни,за да се разшири обхвата на проекта.Теодорос Аспасидис също така обяви готовност да съдейства за общи проекти между клубове от трите държави. Той сподели свои идеи. Изрази готовност да подкрепи кандидатстването за Глобал грант от Фондация „Ротари”.

Георги Кулов